Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Анастасия Райкова Станчева Управление и администрация
Анастасия Райкова Станчева Управление и администрация
Бончо Цанев Митев Управление и администрация
Велина Атанасова Колева Управление и администрация
Веселина Колева Максимова Управление и администрация
Десислава Бориславова Серафимова Управление и администрация
Добрин Жеков Добрев Управление и администрация
Илия Крумов Личев Управление и администрация
Йордан Петров Коев Управление и администрация
Катя Иванова Владова Управление и администрация
Мирослав Димитров Владимиров Управление и администрация
Никола Христов Димитров Управление и администрация
Петър Красимиров Петров Управление и администрация
Петя Георгиева Ангелова Управление и администрация
Петя Георгиева Ангелова Управление и администрация
Радка Петрова Иванова Управление и администрация
Силвия Тодорова Димитрова Управление и администрация
Симеон Тодоров Христов Управление и администрация
Цвета Йорданова Зафирова Управление и администрация
Юлиян Маринов Нарлев Управление и администрация