Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Александър Асенов Шиваров Международни икономически отношения
Атанас Тодоров Атанасов Международни икономически отношения
Валентина Генова Макни Международни икономически отношения
Веселина В. Димитрова Международни икономически отношения
Георги Георгиев Маринов Международни икономически отношения
Георги Маринов Международни икономически отношения
Иван Владимиров Илиев Международни икономически отношения
Невена Илиева Станчева Международни икономически отношения
Недялка Александрова Александрова Международни икономически отношения
Орлин Петков Тодоров Международни икономически отношения
Петьо Тодоров Бошнаков Международни икономически отношения