Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Албена Недкова Добрева Славянски езици
Анастасия Стефанова Кондукторова Славянски езици
Анастасия Атанасова Цонева Славянски езици
Анелия Георгиева Герчева Славянски езици
Владимир Тодоров Досев Славянски езици
Даринка Димитрова Георгиева Славянски езици
Елена Божидарова Пенчевa-Димова Славянски езици
Маргарита Пенчева Попова Славянски езици
Миглена Пенева Маринова Славянски езици
Мимоза Игнатова Тодорова Славянски езици
Наталия Григориевна Черняева Славянски езици
Светлана Йорданова Тодорова Славянски езици
Светлана Григорова Гроздева Славянски езици
Таня Костадинова Атанасова Славянски езици