Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Анелия Галинова Атанасова Счетоводна отчетност
Анита Атанасова Счетоводна отчетност
Атанас Цвятков Атанасов Счетоводна отчетност
Бистра Светлозарова Николова Счетоводна отчетност
Бранимира Асенова Колева Счетоводна отчетност
Валентина Велева Гочева Счетоводна отчетност
Венелин Стоянов Георгиев Счетоводна отчетност
Весела Стефанова Бандакова Счетоводна отчетност
Веселин Парашкевов Деков Счетоводна отчетност
Галин Иванов Марков Счетоводна отчетност
Галин Иванов Марков Счетоводна отчетност
Галина Събчева Йорданова-Чавгова Счетоводна отчетност
Гено Димитров Генов Счетоводна отчетност
Георги Георгиев Тодоров Счетоводна отчетност
Гергана Иванова Цончева Счетоводна отчетност
Даниела Александрова Георгиева Счетоводна отчетност
Диляна Маркова Маркова Счетоводна отчетност
Димчо Иванов Димитров Счетоводна отчетност
Драган Красимиров Георгиев Счетоводна отчетност
Жечка Димитрова Симеонова Счетоводна отчетност