Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Анна Живкова Господинова Икономика и управление на строителството
Атанас Марков Сяров Икономика и управление на строителството
Божидар Костадинов Чапаров Икономика и управление на строителството
Ваня Антонова Пандъкова Икономика и управление на строителството
Ваня Пандъкова Антонова Икономика и управление на строителството
Гено Вълчев Генов Икономика и управление на строителството
Георги Георгиев Димитров Икономика и управление на строителството
Иван Желев Икономика и управление на строителството
Иван Йовчев Йовчев Икономика и управление на строителството
Иво Ангелов Костов Икономика и управление на строителството
Катя Неделчева Антонова Икономика и управление на строителството
Константин Савов Калинков Икономика и управление на строителството
Милена Димитрова Иванова Икономика и управление на строителството
Петко Генчев Монев Икономика и управление на строителството
Пламен Благов Илиев Икономика и управление на строителството
Румен Станимиров Велев Икономика и управление на строителството
Румен Николаев Калчев Икономика и управление на строителството
Севдалина Иванова Христова Икономика и управление на строителството
Стелина Светославова Спасова Икономика и управление на строителството
Стелина Светославова Спасова Икономика и управление на строителството