Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Александър Боянов Тодоров Обща икономическа теория
Ваньо Желязков Гаргов Обща икономическа теория
Вениамин Павлов Тодоров Обща икономическа теория
Владимир Петров Владимиров Обща икономическа теория
Диана Христова Карастатева Обща икономическа теория
Здравко Стефанов Ковачев Обща икономическа теория
Зоя Костова Младенова Обща икономическа теория
Ивона Георгиева Якимова Обща икономическа теория
Искрен Ясенов Пенчев Обща икономическа теория
Калин Йовчев Господинов Обща икономическа теория
Калоян Илиев Колев Обща икономическа теория
Красимира Иванова Николова Обща икономическа теория
Пеню Иванов Михайлов Обща икономическа теория
Свилена Михайлова Михайлова Обща икономическа теория
Силвия Христова Братоева-Манолева Обща икономическа теория
Силвия Георгиева Господинова Обща икономическа теория
Снежина Николова Райнова-Георгиева Обща икономическа теория
Татяна Живкова Иванова Обща икономическа теория
Христо Делчев Мавров Обща икономическа теория