Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Генка Иванова Рафаилова Туризъм
Златка Иванова Тодорова-Хамдан Туризъм
Петя Атанасова Атанасова Туризъм
Снежина Недялкова Кадиева Туризъм
Станислав Иванов Пляков Туризъм