Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Албена Недкова Добрева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF