Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Георгина Георгиева Луканова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1997 други индексирани издания Луканова, Г. Тенденции в развитието на веригите за бързо хранене. Известия, Варна: Университетско издателство, 1997, 4, 94-102.
2 Монография 2000 Няма Филипова, Т., Апостолов, Н., Луканова, Г. Хотелиерството в Европа – категории, локализации, развитие. "Кръг", Варна, 2000.
3 Доклад 2007 Няма Kazandzhieva, V., Lukanova, G. Scientific methods and approaches applied in the measurement of productivity in tourism. International scientific conference Tourism in the new millennium, Blagoevgrad: University press, South – West University of Neofit Rilsky, Vol. 2, 2007, pp. 220 - 233.
4 Статия 2010 други индексирани издания