Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анна Хараламбиева Кънчева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 2010 Няма Кънчева, А., Парушева, С., Тодорова, М., Александрова, Я., Янков, В. MS Office Excel 2007. Tеория и практика. Варна: Дедракс, 2010, 191.
2 Учебник 2012 Няма Кънчева, А., Александрова, Я., Парушева, С., Янков, В., Тодорова, М. Microsoft Word 2010. Microsoft Excel 2010. - Варна : Дедракс, 2012. - 200 с.
3 Учебник 2013 Няма Сълов, В., Илиев, П., Кънчева, А., Атанасова, Т., Филипова, Н., Парушева, С., Сълова, С., Тодоранова, Л. Информатика. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 424 с.
4 Учебник 2013 Няма Кънчева, А., Радев, М., Пенчев, Б.