Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Гено Вълчев Генов
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 1988 Няма Хрелев, С., Маринов, М., Косева, Д., Генов, Г., Димитров, П., Димитров, Н., Калинков, К., Иванов, С., Майер, Л., Джамбазов, В. Самоуправлението и неговите механизми в териториално-устройственото развитие. Варна : Ст. Д. - Странджата, 1988, 192 с.
2 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Ракаджийска, С., Косева, Д., Генов, Г., Майер, Л., Джамбазов, В., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П. Модел на самоуправляващата се община като хармонично развита териториална общност: (На примера на община Девин). Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 169 с.
3 Монография 1989 Няма Хрелев, С., Димитров, Н., Маринов, М., Калинков, К., Иванов, С., Илиев, П., Джамбазов, В., Майер, Л., Генов, Г. Община Рудозем днес и в бъдеще : Икономика, население, инфраструктура : [Монографично изследване]. Варна : ВИНС Д. Благоев, 1989, 180 с.
4 Монография 2007 Няма Илиев, П., Генов, Г., Калинков, К., Монев, П., Калчев, Р. Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция. Варна : Наука и икономика, 2007, 230 с. - Сер. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 9).
5 Учебник 2008 Няма Генов, Г., Райчев, Т. Логистика в строителството. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008. - 204 с.