Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анастасия Стефанова Кондукторова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 2011 Няма Кондукторова, А., Досев, В., Атанасова, Т., Маринова, М. Български език за чуждестранни студенти по икономика. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
2 Други 2011 Няма Кондукторова, А., Атанасова, Т. Справочник [на Икономически Университет - Варна] за учебната 2011 - 2012 година. ; Ред. кол. Евгени Петров Станимиров. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 272 с.
3 Учебно помагало 2012 Няма Кондукторова, А., Гроздева, С., Герчева-Неделчева, А., Игнатова, М., Досев, В., Атанасова, Т. Делова кореспонденция. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
4 Доклад 2012 Няма Кондукторова, А.