Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анета Стефанова Стефанова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебно помагало 2000 Няма Стоянова, С., Камберова, В., Димчева, К., Митева, Д., Аспарухова, И., Щерева, С., Стефанова, А., Генова, M., Иванова, К., Йоханова, С. Сборник материали по английски език за кандидат-студенти. Университетско издателство Икономически университет -Варна, 2000.
2 Други 2002 Няма Цонева, А., Стефанова, А., Камберова, В., Генадиева, Д., Митева, Д., Йосифова, Д., Димова, Е., Пенчева - Димова, Е., Минева, Е., Аспарухова, И., Димова, И., Димчева, К., Иванова, К., Попова, М., Генова, M., Ноева, М., Димитрова, М., Черняева, Н., Статева, Н., Нецов, П., Иларионова, С., Илиев, С., Йоханова, С., Цветкова, С., Кънчева, С., Димитрова, Т., Тодорова, Ю. Учебен многоезичен речник: Част втора: Туризъм български, английски, немски, френски, руски език. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
3 Други 2002 Няма Цонева, А., Стефанова, А., Камберова, В., Генадиева, Д., Митева, Д., Йосифова, Д., Димова, Е., Пенчева - Димова, Е., Аспарухова, И., Димова, И., Димчева, К., Иванова, К., Попова, М., Генова, M., Ноева, М., Димитрова, М., Черняева, Н., Статева, Н., Нецов, к., Иларионова, С., Илиев, С., Йоханова, С., Цветкова, С., Кънчева, С., Димитрова, Т., Тодорова, Ю. Учебен многоезичен речник: Част първа: Икономика и бизнес български, английски, немски, френски, руски език. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
4 Доклад 2004 Няма