Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Светла Генова Ракаджийска
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
3 Доклад 2011 Няма Rakadjiyska, S. Balkan Myths and Legends as a Ground for Cultural Tourist Product. // Cultural Corridor Sofia-Ohrid - Cultural Tourism without Boundaries : Intern. Sci. Conf., 06. 07. 2011 - 10. 07. 2011, Kyustendil, Bulgaria ; Ohrid, Macedonia. - София : Гея Либрис, 2012, p. 27 - 32.
4 Доклад 2012 Няма Rakadjiyska, S., Dyankov, Т.