Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Стоян Петков Маринов
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2002 Няма Турлакова, Т., Маринов, С., Манолов, М., Жейнов, К., Киречев, Д., Влаев, П. Нетрадиционни дейности в селското стопанство. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002, 190.
3 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
4 Доклад 2010 други индексирани издания