Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Добри Киров Ангелов
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 2000 Няма Ангелов, Д., Николаев, Р. Оптимизиране на товаропотоците в логистични вериги. Известия на Икономически университет – Варна, Варна: Наука и икономика, 2000, кн. 3, с. 41 – 49.
2 Учебно помагало 2007 Няма Ангелов, Д., Желязкова, Д. Стопанска логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2007, 117 с.
3 Учебник 2009 Няма Благоев, Б., Ангелов, Д., Атанасов, Б., Тонкова, Е., Благоева, С., Димитрова, В., Желязкова, Д., Василев, Ю. Стопанска логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2009, 430 с.