Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анита Атанасова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебно помагало 1998 Няма Тодоров, Г., Михайлова, З., Георгиев, В., Захариев, П., , Г., Симеонова, Ж., Костова, Н., Атанасова, А., Николов, М. Сборник от задачи по счетоводство на предприятието. Университетско издателство.ИУ-Варна, 1998, 154.
2 Учебно помагало 2002 Няма Генов, Г., Атанасова, А., Богданов, Х., Димитров, Д., Димитрова, Р., Генов, С., Захариев, П., Костова, Н., Стефанов, С., Драганова, Х., Танев, С., Филипова, Ф. Сборник от задачи и тестове по въведение в счетоводството. Варна. Гея принт, 2002, 151.
3 Учебно помагало 2002 Няма Костова, Н., Захариев, П., , в., Атанасова, А., Спиридонова, М., Димитров, Д. Сборник от задачи и тестове по финансово счетоводство III част (Счетоводство на търговските банки). Варна. Актив-К ООД, 2002, 79.
4 Учебно помагало 2003 Няма Тодоров, Г., Михайлова, З., Сърбов, С., Захариев, П., Атанасова, А., Димитров, Д., Христова, Х., Радева, Н., Александрова, Н.