Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Георги Трайков Цоников
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Цоников, Г., Данчев, Д., Казашка, Х. Разработване на магистърска теза и дипломна работа по икономика. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 114 с.