Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Андрияна Йовчева Андреева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1998 Няма Андреева, А. Тероризмът в съвременния свят -тенденции и цели. Известия, Съю на учените, Съюз на учените-Варна, 1998, 1.
2 Статия 1998 Няма Андреева, А. Престъпността в държавния сектор при прехода към пазарна икономика - предмет на криминологично изследване. Затворно дело, 1998.
3 Доклад 1999 Няма Андреева, А. Икономиката в сянка. Икономиката в преход, стабилизация и растеж, ИУ-Варна, 1999.
4 Доклад 1999 Няма Андреева, А.