Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анастасия Райкова Станчева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel