Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Александрина Димитрова Панчева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Други 2010 Няма Коев, Й., Вачков, С., Петров, Д., Костова, Н., Близнаков, М., Бъчварова, М., Йордан, Й., Камеларов, А., Филипова, Ф., Георгиева, Е., Георгиев, В., , и., Данкова, П., Рафаилов, Д., Шиваров, А., Панчева, А., Димитров, Н., Стефанов, С., Серафимова, Д., Кехайова-Стойчева, М., Герчева, С. Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство. Варна: Стено, 2010, 334 с.
2 Доклад 2011 Няма Панчева, А. Приложение на балансираните карти за оценка във финансовите институции. // Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 159 - 164.
3 Доклад 2012 Няма Панчева, А. Устойчивото управление на разходите във финансовите институции. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 217 - 225
4 Статия 2013 други индексирани издания Панчева, А.