Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анелия Галинова Атанасова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 2008 Няма Стефанов, С., Попова-Йосифова, Н., Георгиева, Д., Галинова, А. Счетоводство. Варна, ИК Гея-принт, 2008, 296.
2 Доклад 2008 Няма Галинова, А. Относно същността на счетоводните принципи и тенденции в тяхното развитие. Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, Шкорпиловци 2007, Варна, Наука и икономика, 2008, 53-64.
3 Статия 2009 Няма Галинова, А. За същността на счетоводните принципи и тяхното развитие. Счетоводна политика, 2009, №1-2, 37-46.
4 Статия 2009 Няма