Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Александър Боянов Тодоров
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Монография 2010 други индексирани издания Todorov, A. The Broadcasting System in Bulgaria at the End of the Analogue Age: An Economic Perspective. Working Papers of the Institute for Broadcasting Economics at the University of Cologne, Institute for Broadcasting Economics at the University of Cologne, Germany, 261, 2010, 1 - 134.
2 Доклад 2010 други индексирани издания Тодоров, А. Дигитална конвергенция: развитие и икономически проблеми. Научни трудове на Русенски университет, Серия 5.1. Икономика и Мениджмънт, Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 49, 2010, 183-187.
3 Доклад 2010 Няма Todorov, A. Towards an Adequate Funding of Public Service Broadcasting. Proceedings of the First International Conference “Economics and Management 2010: Business and Public Sector in an Economic Crisis – Problems and Perspectives”, Technical University of Varna, 2010, 406-412.
4 Статия 2010 Няма