Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анка Стоянова Хубанова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебник 2005 Няма Арсова, Р., Кашева, М., Янков, В., Тодорова, М., Хубанова, А., Василев, Ю. MS Access – теория и практика. Варна: ТедИна, 2005, 264.
2 Учебник 2008 Няма Арсова, Р., Хубанова, А., Василев, Ю. Компютърни счетоводни системи. Варна: ТедИна, 2008, 128.