Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Стелина Светославова Спасова
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2016 Няма Спасова , С. Усъвършенстване на процеса на сертифициране на хотелите в България. Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, Варна: Наука и икономика, 2016, 224-232.