Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анита Йотова Атанасова
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF