Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Александър Асенов Шиваров
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 2010 Scopus или Thomson Reuters Shivarov, A. Economic impacts of climate change in the Black Sea region. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11, 2010, 3, 949-957.
2 Статия 2010 други индексирани издания Shivarov, A. Economic aspects of climate change adaptation in Black Sea coastal areas. Climate forcing and its impacts on the Black Sea marine biota. CIESM Workshop Monographs, Monaco: CIESM, 2010, 39, 121-128.
3 Учебник 2010 Няма Илиев, И., Маринов, Г., Шиваров, А. Международни финанси. Варна: Наука и икономика, 2010, 311.
4 Други 2010 Няма