Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анастасия Райкова Станчева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Монография 2006 Няма Станчева, А., Апостолов, А., Стойнешка, Р., Максимова, В. Конкурентно поведение на фирмата. Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 2006.
2 Учебник 2010 Няма Станчева, А., Димитров, Н., Апостолов, А., Стойнешка, Р., Серафимова, Д., Добрев, Д., Колева, В., Максимова, В., Владова, К., Зафирова, Ц. Теория на управлението. Варна: Наука и икономика, 2010.
3 Студия 2010 Няма Станчева, А., Добрев, Д., Максимова, В. Подходът „конкурентна динамика” (управленско виждане за конкурентното поведение на фирмите). Годишник на ИУ, 82, 2010, 109-148.
4 Студия 2011 други индексирани издания