Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Анастасия Атанасова Цонева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Други 2002 Няма Цонева, А., Стефанова, А., Камберова, В., Генадиева, Д., Митева, Д., Йосифова, Д., Димова, Е., Пенчева - Димова, Е., Минева, Е., Аспарухова, И., Димова, И., Димчева, К., Иванова, К., Попова, М., Генова, M., Ноева, М., Димитрова, М., Черняева, Н., Статева, Н., Нецов, П., Иларионова, С., Илиев, С., Йоханова, С., Цветкова, С., Кънчева, С., Димитрова, Т., Тодорова, Ю. Учебен многоезичен речник: Част втора: Туризъм български, английски, немски, френски, руски език. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
2 Други 2002 Няма Цонева, А., Стефанова, А., Камберова, В., Генадиева, Д., Митева, Д., Йосифова, Д., Димова, Е., Пенчева - Димова, Е., Аспарухова, И., Димова, И., Димчева, К., Иванова, К., Попова, М., Генова, M., Ноева, М., Димитрова, М., Черняева, Н., Статева, Н., Нецов, к., Иларионова, С., Илиев, С., Йоханова, С., Цветкова, С., Кънчева, С., Димитрова, Т., Тодорова, Ю. Учебен многоезичен речник: Част първа: Икономика и бизнес български, английски, немски, френски, руски език. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.