Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Павлина Пламенова Пеева
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2016 Няма Христова, Ю., Пеева, П. Конкурентно позициониране на животозастрахователните компании в България. Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Унив. изд. Ценов, 1, 2016, 277-282.
2 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Hristova, Y., Peeva, P. Consumer Attitudes Towards Life Insurance in Bulgaria. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 185 - 192.
3 Доклад 2018 други индексирани издания Пеева, П. Критерии за позициониране на животозастрахователните компании в съзнанието на потребителите. Търговия 4.0 – наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция..., Варна : Наука и икономика, 2018, 188 - 195.