Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на
Мария Велева Велева
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 2001 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Маринов, С., Дъбева, Т., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Университетско издателство на ИУ-Варна, 2001, с. 350.
2 Учебник 2007 Няма Нешков, М., Ракаджийска, С., Дъбева, Т., Маринов, С., Казанджиева, В., Велева, М. Въведение в туризма. Варна: Наука и икономика, 2007.
3 Учебник 2007 Няма Димова, А., Апостолов, А., Колева, В., Коев, Й., Вунова - Нарлева, К., Велева, М. Мениджмънт на човешките ресурси: [Учебник за дистанционно обучение]. Е-ЛИТЕРА, Варна, 2007.
4 Учебник 2011 Няма Христова, Т., Велева, М.