Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

 • Logo
  Създай своя профил
 • Logo
  Сподели своите публикации
 • Logo
  Контролирай своите публикации
 • Logo
  Намери публикация

Проект “Разработване на уеб базирана система за регистриране на публикационна дейност”.

Системата се отнася към научен приоритет №4 на ИУ – Варна, а именно: Информационните технологии в икономиката и обществото.

Публикационната дейност е неизменна част от развитието на научните кадри. Събирането на информация за този процес е задължително за проследяване на напредъка на научната общност в ИУ-Варна, както и при обезпечаване на различни акредитационни процедури и рейтингови класации

Поддържане на леснодостъпна електронна база от данни за публикациите на преподавателите в ИУ-Варна би улеснило дейностите по създаване на справки за вътрешна и външна употреба. Публичното предоставяне на тази информация чрез Интернет би спомогнало за развитието на имиджа на университет с традиции в развитието на публикационната дейност.

Проектът съответства на обективната нужда на университета да поддържа актуален списък с научните публикации на преподавателите във формат, позволяващ удобно и бързо обновяване и извличане на детайлни и обобщени справки.

Разработената система ще бъде използвана от всеки преподавател в университета, за създаване на списък с научни публикации. Предоставяне на достъп до тази информация от Интернет ще популяризира дейностите на университета и постиженията на неговите преподаватели. Като резултат от тези действия научноизследователската дейност в Икономически университет – Варна ще бъде по-разпознаваема за обществото.

Logo