Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел
1 Статия 1981 други индексирани издания Денчев, Р., Суружон, Д. Лагранжевые распределения и их особенности. II. Исчисление особенностей и приложения. Сообщения объединенного института ядерных исследований, Дубна, Е5-81-175, 1981, 1-10.
2 Статия 1983 Няма Стайков, Р., Суружон, Д. Моделиране и прогнозиране на платежоспособното търсене на перални услуги от населението. Известия, ВИНС "Д. Благоев", 2, 1983, 84-91.
3 Други 1985 Няма