Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел
1 Доклад 2010 Няма Ласкова, В. Потребителско поведение и социален маркетинг : през призмата на поведенческия перспективен модел. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2010, с. 256 - 263.
2 Доклад 2011 Няма Димитров, Д., Лалев, И. Фактори, определящи спортната активност на студентите. // Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 167 - 173.
3 Доклад 2011 Няма Стоянова, Д.