Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел
1 Монография 2011 Няма Младенова, З. Неокласическата теория в края на XX - началото на XXI век. - Варна : СТЕНО, 2011. - 463 с.
2 Учебно помагало 2011 Няма Колев, К., Господинова, С., Тодоров, В., Иванова, Т., Райнова-Георгиева, С., Господинов, К., Мавров, Х. Макроикономика. - [4. прераб. и доп. изд.]. - Варна : СТЕНО, 2011. - 216 с.
3 Монография 2011 Няма Несторов, К.