Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел
1 Учебник 2018 Няма Йорданов, Й., Найденова, К. Финансови инвестиции (избрани теми). Варна: Е-летера ЕООД, 2018, 26.
2 Учебно помагало 2018 Няма Василев, Ю. Системи за управление на бази от данни. MySQL. Варна: ЦПО Знание и бизнес, 2018, 15.
3 Учебно помагало 2018 Няма