Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел
1 Доклад 2018 други индексирани издания Marinov, S., Ilieva, G. Intercultural Communication Training as a Factor for improving the Service Quality in Tourism. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism: International Scientific Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2018, p. 53 - 69.
2 Учебник 2018 Няма Йорданов, Й., Найденова, К. Финансови инвестиции (избрани теми). Варна: Е-летера ЕООД, 2018, 26.
3 Учебно помагало 2018 Няма