Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Статия 2019 Scopus или Web of Science Parusheva, S. Social Media Banking Usage From Banks' Perspective. International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
2 Доклад 2019 Няма Вълчев, К. Разработване на базови характеристики за луксозност на жилищни имоти. Научна конференция на младите научни работници [от Икономически университет - Варна], Варна : Стено, 2019, 5 - 11.
3 Статия 2019 други индексирани издания Dimitrov, I. Bulgarian ERP market survey results – the accounting perspective. Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2019, 1, 30 - 37.
4 Доклад 2019 Няма Dimitrova, M. Sustainable hospitality as a figure for protection of tourist destination environment. International sustainenvironmenral protection conferenceable tourism and , Edrine, 2019, 600 - 609.
5 Учебник 2019 Няма Пашова, С., Атанасова, П. Стокознание : [Електронен учебник за студентите от ИУ - Варна] . Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/index.php?route=product/product&path=25_30&product_id=89, 2019, 174 с. ISBN 978-619-210-039-1.
6 Монография 2019 други индексирани издания Вълканов, Н. Банковата система и прането на пари. Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2019, 196.
7 Статия 2019 други индексирани издания Райчев, Т. Състав и структура на концесиите в сектор „Водоснабдяване и канализация“ по региони на света. Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
8 Монография 2019 Няма Куюмджиев, И. Методологически и технологични аспекти при архивирането на бази от данни. Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
9 Учебник 2019 Няма Кръстев, В., Умникова, Б. Туристически ресурси : [Електронен ресурс]. София : Direct Services, 2019, 150.
10 Статия 2019 други индексирани издания Иванова, С. Ключови аспекти на нормативното регламентиране на финансовия контрол в общините : [Електронен ресурс]. Икономика и компютърни науки : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 50 - 61.
11 Доклад 2019 други индексирани издания Филипова, К. Социални права относно гарантиране на личната помощ на деца / лица с увреждания в България. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 164 - 174.
12 Доклад 2019 други индексирани издания Александрова, Н. Проучване на нагласите сред счетоводителите за ползване на юридически консултации. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 175 - 184.
13 Доклад 2019 други индексирани издания Андреева, А. Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 27 - 36. ISSN 2603-5073.
14 Доклад 2019 други индексирани издания Василева, Б., Паламарова, П. Дигиталният брандинг: интелектуална собственост и маркетингова сигурност. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
15 Доклад 2019 други индексирани издания Йолова, Г. За въздействие на социалната икономика върху осигурителната система . Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от 1-ва национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 37 - 48.
16 Статия 2019 други индексирани издания Valkanov, N., Stavrova, E. Preventing the Bank Frauds by Ensuring Effective Compliance Function. 100-Cs : Revista de humanidades y ciencias sociales y multidisciplinaria, Santiago, Chile : Cuadernos de Sofía, 5, 2019, 1, Enero/Junio, 60 - 71.
17 Доклад 2019 други индексирани издания Киречев, Д. Организационни форми на предприятията от аграрния бизнес и влияние върху техните финанси. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 185 - 197.
18 Доклад 2019 други индексирани издания Благойчева, Х. Социалната (не)сигурност на работещите през цифрови платформи. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
19 Доклад 2019 други индексирани издания Димитрова, Д. Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие . Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 349 - 357. ISSN 2603-5073.
20 Доклад 2019 други индексирани издания Бъчварова, М. Особености в правния режим на търговската продажба. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник доклади от Първа национална научна конференция'2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 102 - 111.