Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Всички публикации
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел
1 Доклад 2017 Няма Банков, Б., Куюмджиев, И. Приложение на алгоритми за изчисление на сходство и вариация на текстови низове. Икономиката в променящия се свят - национални, реигионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
2 Учебник 2017 Няма Филипова, Н., Парушева, С., Александрова, Я. Основи на информационните системи. Варна : Наука и икономика, 2017.
3 Учебник 2017 Няма Сълов, В., Атанасова, Т., Кънчева, А., Филипова, Н., Парушева, С., Сълова, С., Тодоранова, Л., Маринова, О.