Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Факултети
Стопански факултет Публикации Преподаватели Катедри Факултет Информатика Публикации Преподаватели Катедри Факултет Управление Публикации Преподаватели Катедри Финансово-счетоводен факултет Публикации Преподаватели Катедри Колеж по туризъм Публикации Преподаватели Катедри Департамент Езиково обучение Публикации Преподаватели Катедри