Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Катедри
Стопански факултет
Катедра "Икономика и управление на строителството"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Икономика и управление на търговията"
Факултет Информатика
Катедра "Статистика и приложна математика"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Факултет Управление
Катедра "Управление и администрация"
Катедра "Икономика и организация на туризма"
Катедра "Международни икономически отношения"
Катедра "Социални и хуманитарни науки"
Финансово-счетоводен факултет
Катедра "Счетоводна отчетност"
Катедра "Обща икономическа теория"
Колеж по туризъм Департамент Езиково обучение
Катедра "Западноевропейски езици"