Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Катедри
Стопански факултет Катедра "Икономика и управление на строителството" Публикации Преподаватели Катедра "Индустриален бизнес" Публикации Преподаватели Катедра "Икономика и управление на търговията" Публикации Преподаватели Катедра "Стокознание" Публикации Преподаватели Катедра "Аграрна икономика" Публикации Преподаватели Факултет Информатика Катедра "Информатика" Публикации Преподаватели Катедра "Статистика и приложна математика" Публикации Преподаватели Катедра "Физическо възпитание и спорт" Публикации Преподаватели Факултет Управление Катедра "Управление и администрация" Публикации Преподаватели Катедра "Маркетинг" Публикации Преподаватели Катедра "Икономика и организация на туризма" Публикации Преподаватели Катедра "Международни икономически отношения" Публикации Преподаватели Катедра "Социални и хуманитарни науки" Публикации Преподаватели Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводна отчетност" Публикации Преподаватели Катедра "Финанси" Публикации Преподаватели Катедра "Обща икономическа теория" Публикации Преподаватели Катедра "Правни науки" Публикации Преподаватели Колеж по туризъм Катедра "Туризъм" Публикации Преподаватели Катедра "Чужди Езици" Публикации Преподаватели Департамент Езиково обучение Катедра "Западноевропейски езици" Публикации Преподаватели Катедра "Славянски езици" Публикации Преподаватели