Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Диян Динев Димитров Социални и хуманитарни науки
Добри Киров Ангелов Икономика и управление на търговията
Добрин Жеков Добрев Управление и администрация
Доника Георгиева Стоянова Индустриален бизнес
Донка Димитрова Желязкова Икономика и управление на търговията
Дорина Йосифова Русева Западноевропейски езици
Дочо Тодоров Дочев Статистика и приложна математика
Драган Красимиров Георгиев Счетоводна отчетност
Евгени Петров Станимиров Маркетинг
Евгения Георгиева Тонкова Маркетинг
Екатерина Панова Димова Маркетинг
Елена Божидарова Пенчевa-Димова Славянски езици
Елена Божидарова Пенчева-Димова Западноевропейски езици
Елена Тодорова Георгиева Маркетинг
Елица Димитрова Узунова Маркетинг
Елица Николаева Граматикова Икономика и управление на търговията
Емилия Янакиева Спасова Финанси
Емилия Борисова Кирина Финанси
Жана Василева Иванова Чужди Езици
Жечка Димитрова Симеонова Счетоводна отчетност