Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Десислава Танчева Петрова Маркетинг
Десислава Кирилова Гроздева Икономика и управление на търговията
Десислава Бориславова Серафимова Управление и администрация
Десислава Пламенова Петрова Информатика
Десислава Георгиева Колева Информатика
Деян Георгиев Михайлов Статистика и приложна математика
Диана Иванова Митева Западноевропейски езици
Диана Христова Карастатева Обща икономическа теория
Диана Руменова Димитрова Правни науки
Дико Моис Суружон Статистика и приложна математика
Диляна Маркова Маркова Счетоводна отчетност
Димитричка Косева Косева Статистика и приложна математика
Димитрия Кирчева Карадимова Статистика и приложна математика
Димитър Стефанов Радилов Статистика и приложна математика
Димитър Симеонов Стефанов Стокознание
Димитър Стоилов Димитров Физическо възпитание и спорт
Димитър Живков Рафаилов Финанси
Димо Иванов Ангелов Аграрна икономика
Димо Белчев Димитров Статистика и приложна математика
Димчо Иванов Димитров Счетоводна отчетност