Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Георги Малинов Червенски Статистика и приложна математика
Георги Маринов Зеленков Информатика
Георги Георгиев Маринов Международни икономически отношения
Георги Маринов Международни икономически отношения
Георгина Георгиева Луканова Икономика и организация на туризма
Гергана Георгиева Славова Аграрна икономика
Гергана Иванова Цончева Счетоводна отчетност
Гинка Желязкова Димитрова Чужди Езици
Дамян Димитров Киречев Аграрна икономика
Даниела Александрова Георгиева Счетоводна отчетност
Данчо Христов Петров Финанси
Данчо Янков Данчев Икономика и управление на търговията
Дарина Павлова Павлова Маркетинг
Дарина Христова Генадиева Западноевропейски езици
Дарина Неделчева Димитрова Правни науки
Даринка Димитрова Георгиева Славянски езици
Деница Христова Христова Финанси
Деница Филчева Информатика
Денка Йорданова Златева Стокознание
Денчо Илиев Неделчев Маркетинг