Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Виолета Янева Димитрова Икономика и управление на търговията
Виолета Кирилова Владова-Иванова Правни науки
Влади Христов Куршумов Индустриален бизнес
Владимир Петров Владимиров Обща икономическа теория
Владимир Стоянов Сълов Информатика
Владимир Тодоров Досев Славянски езици
Владимир Сашов Жечев Маркетинг
Вълкан Кирилов Станев Индустриален бизнес
Галин Иванов Марков Счетоводна отчетност
Галина Събчева Йорданова-Чавгова Счетоводна отчетност
Галина Огнянова Йолова Правни науки
Галина Димитрова Николаева Правни науки
Галина Цанкова Петрова Чужди езици
Генка Иванова Рафаилова Туризъм
Гено Вълчев Генов Икономика и управление на строителството
Гено Димитров Генов Счетоводна отчетност
Георги Георгиев Тодоров Счетоводна отчетност
Георги Георгиев Димитров Икономика и управление на строителството
Георги Трайков Цоников Икономика и управление на търговията
Георги Малинов Червенски Статистика и приложна математика