Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Велислав Ецков Цеков Физическо възпитание и спорт
Велислава Васкова Борисова Индустриален бизнес
Величка Пеева Маринова Стокознание
Величко Янев Янков Информатика
Венелин Стоянов Георгиев Счетоводна отчетност
Вениамин Павлов Тодоров Обща икономическа теория
Вера Ивановна Камберова Чужди Езици
Вера Ивановна Камберова Западноевропейски езици
Весела Григорова Димитрова Статистика и приложна математика
Весела Стефанова Бандакова Счетоводна отчетност
Веселин Янков Бошнаков Статистика и приложна математика
Веселин Иванов Хаджиев Статистика и приложна математика
Веселин Парашкевов Деков Счетоводна отчетност
Веселина Колева Максимова Управление и администрация
Веселина В. Димитрова Международни икономически отношения
Виктория Пламенова Евтимова Информатика
Виктория Станимирова Станчева Маркетинг
Вилиян Кръстев Кръстев Икономика и организация на туризма
Виолета Ласкова Петева Икономика и управление на търговията
Виолета Петева Ласкова Икономика и управление на търговията