Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Боряна Георгиева Грънчарова-Сербезова Маркетинг
Боряна Георгиева Грънчарова-Сербезова Маркетинг
Боряна Александрова Антонова Социални и хуманитарни науки
Боян Веселинов Василев Социални и хуманитарни науки
Бранимира Асенова Колева Счетоводна отчетност
Валентина Велева Гочева Счетоводна отчетност
Валентина Генова Макни Международни икономически отношения
Ваньо Желязков Гаргов Обща икономическа теория
Ваня Антонова Пандъкова Икономика и управление на строителството
Ваня Пандъкова Антонова Икономика и управление на строителството
Ваня Трифонова Стоянова Статистика и приложна математика
Ваня Живкова Иванова Стокознание
Ваня Иванова Енчева Финанси
Ваня Йорданова Кралева Маркетинг
Ваня Радева Георгиева Чужди Езици
Васил Янакиев Янакиев Индустриален бизнес
Велизар Александров Илиев Западноевропейски езици
Велина Георгиева Йорданова Статистика и приложна математика
Велина Иванчева Казанджиева Икономика и организация на туризма
Велина Атанасова Колева Управление и администрация