Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Христина Илиева Илиева-Сверчкова Чужди Езици
Христина Вилхелм Благойчева Финанси
Христина Димитрова Драганова Счетоводна отчетност
Христина Петкова Казашка Икономика и управление на търговията
Христо Делчев Мавров Обща икономическа теория
Христо Христов Дончев Стокознание
Христо Атанасов Трайков Икономика и управление на търговията
Христоско Иванов Богданов Счетоводна отчетност
Христоско Иванов Богданов Счетоводна отчетност
Цвета Йорданова Зафирова Управление и администрация
Цветан Кръстев Коцев Финанси
Цветнен Димитров Цветков Икономика и управление на търговията
Цветомир Любомиров Манолов Счетоводна отчетност
Чавдар Русев Русев Статистика и приложна математика
Юлиан Андреев Василев Информатика
Юлия Добрева Узунова Маркетинг
Юлия Николаевна Христова-Петкова
Юлия Николаевна Христова Икономика и управление на търговията
Юлиян Маринов Нарлев Управление и администрация
Юлияна Тодорова Тодорова Западноевропейски езици