Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Филчо Генчев Филипов Информатика
Фотин Георгиев Марчев Социални и хуманитарни науки
Христина Илиева Илиева-Сверчкова Чужди езици
Христина Вилхелм Благойчева Финанси
Христина Димитрова Драганова Счетоводна отчетност
Христина Петкова Казашка Икономика и управление на търговията
Христо Стоянов Кьосев
Христо Делчев Мавров Обща икономическа теория
Христо Христов Дончев Стокознание
Христо Атанасов Трайков Икономика и управление на търговията
Христо Георгиев Георгиев Управление и администрация
Христоско Иванов Богданов Счетоводна отчетност
Цвета Йорданова Зафирова Управление и администрация
Цветан Кръстев Коцев Финанси
Цветнен Димитров Цветков Икономика и управление на търговията
Цветомир Любомиров Манолов Счетоводна отчетност
Чавдар Русев Русев Статистика и приложна математика
Юлиан Андреев Василев Информатика
Юлия Добрева Узунова Маркетинг
Юлия Николаевна Христова-Петкова