Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Таня Николова Георгиева Аграрна икономика
Таня Филипова Дъбева Икономика и организация на туризма
Татяна Георгиева Джунинска Финанси
Татяна Белчева Христова Икономика и организация на туризма
Татяна Георгиева Джунинска Финанси
Татяна Живкова Иванова Обща икономическа теория
Теменуга Василева Стойкова Стокознание
Теодора Димова Запрянова Статистика и приложна математика
Теодорина Желязкова Турлакова Аграрна икономика
Тодор Константинов Дянков Икономика и организация на туризма
Тодор Стоянов Стоянов Статистика и приложна математика
Тодор Стоянов Райчев Икономика и управление на строителството
Тодор Тодоров Ненов Индустриален бизнес
Тодор Тодоров Парушев Социални и хуманитарни науки
Тодорка Станчева Владимирова Финанси
Тодорка Борисова Атанасова Информатика
Труфанка Цвяткова Якова Статистика и приложна математика
Фаня Аспарухова Филипова Счетоводна отчетност
Филчо Генчев Филипов Информатика
Фотин Георгиев Марчев Социални и хуманитарни науки