Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Асен Тодоров Иванов Стокознание
Атанас Тодоров Атанасов Международни икономически отношения
Атанас Марков Сяров Икономика и управление на строителството
Атанас Цвятков Атанасов Счетоводна отчетност
Атанас Георгиев Камеларов Финанси
Биляна Димитрова Павлова Чужди Езици
Биляна Попова Миткова Маркетинг
Бисер Христов Попов Чужди Езици
Бистра Константинова Василева Маркетинг
Бистра Светлозарова Николова Счетоводна отчетност
Благо Ангелов Благоев Индустриален бизнес
Божана Илиева Иванова Информатика
Божидар Костадинов Чапаров Икономика и управление на строителството
Бойко Иванов Атанасов Статистика и приложна математика
Бонимир Пенчев Пенчев Информатика
Бончо Цанев Митев Управление и администрация
Борис Иванов Абрашев Западноевропейски езици
Борис Иванов Банков Информатика
Борислава Костадинова Петрова Физическо възпитание и спорт
Борислава Иванова Черкезова Маркетинг