Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Аврам Моис Ескенази Информатика
Албена Недкова Добрева Славянски езици
Александрина Димитрова Панчева Финанси
Александър Боянов Тодоров Обща икономическа теория
Александър Асенов Шиваров Международни икономически отношения
Анастасия Райкова Станчева Управление и администрация
Анастасия Стефанова Кондукторова Славянски езици
Анастасия Атанасова Цонева Славянски езици
Анастасия Райкова Станчева Управление и администрация
Ангел Генчев Ангелов Статистика и приложна математика
Андрияна Йовчева Андреева Правни науки
Анелия Галинова Атанасова Счетоводна отчетност
Анелия Георгиева Герчева Славянски езици
Анета Стефанова Стефанова Западноевропейски езици
Анита Атанасова Счетоводна отчетност
Анка Стоянова Хубанова Информатика
Анна Хараламбиева Кънчева Информатика
Анна Живкова Господинова Икономика и управление на строителството
Антоанета Петрова Стоянова Стокознание
Апостол Атанасов Апостолов Социални и хуманитарни науки